Viewing articles tagged 'website'

 การเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสเข้าเว็บไซต์ ใส่ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ของท่านบน blowser :...

 การแก้ไขสไลด์

การเปลี่ยนแปลง แก้ไขภาพสไลด์ ท่านควรเตรียมภาพ ที่ดูดี คมชัด สวยงาม ขนาดไฟล์ภาพไม่ใหญ่จนเกินไป...

 เว็บไซต์ถูกปิด

ทำไมเว็บไซต์ถูกปิดการใช้งาน ทั้งๆ ที่โดเมนเนมยังไม่หมดอายุ? เว็บไซต์ท่านอาจถูกปิดการใช้งาน...

 แก้ไขข้อความบนหน้าเพจหรือโพส

โดยปกติแล้วทีมงานเว็บไซต์แกงค์ได้ออกแบบ จัดวาง content ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีแก้ไข...