บทความ

 แจ้งชำระเงิน

การจองหรือการสั่งซื้อจะมีผลหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำเงินแล้ว เท่านั้น ดังนั้น...