สร้างเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สร้างเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ด้วยระบบจับลากวาง

Weebly เป็นระบบสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจับลากวาง ที่มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องเก่งโค๊ต มีธุรกิจและหน่วยงานกว่า 40 ล้านรายที่ใช้ระบบของ Weebly ไม่ว่าจะเป็น เว็บบล็อก ข่าวสาร หรือ ร้านค้าแบบ E-commerce

Drag & Drop Builder

The easy drag & drop builder allows you to create a professional website with no technical skills required. Choose different elements to add photos, maps or videos by just dragging and dropping them into place, right from your web browser.

Builder

Create the perfect website with powerful drag and drop tools

E-Commerce

Complete e-commerce solution to grow your business online

Forms

Create custom contact forms, RSVP lists and surveys

Templates

Professionally designed website templates with full customisation

Photos

Create galleries, slideshows and custom backgrounds

Blogging

Make an amazing blog in minutes

Video

Embed video from popular services or host your own

SEO

Powerful SEO tools to help search engines find youFREE!

Try Weebly

Everything you need to create a website

เริ่มต้นสร้างโฮมเพจของคุณ ฟรี ด้วย เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากวาง Weebly ง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคใด ๆ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกกว่า 40 ล้านราย

Starter

Ideal for Personal Use
฿271.68Baht/mo
Site Features
 • Drag & Drop Builder
 • Unlimited Pages
 • No Weebly Ads
eCommerce Features
 • 3% Weebly Transaction Fees
 • Up to 10 Products
 • Checkout on Weebly.com

Pro

Ideal for Groups + Organizations
฿422.79Baht/mo
Site Features
 • Drag & Drop Builder
 • Unlimited Pages
 • No Weebly Ads
 • Site Search
 • Password Protection
 • Video Backgrounds
 • HD Video & Audio
 • Up to 100 Members
eCommerce Features
 • 3% Weebly Transaction Fees
 • Up to 25 Products
 • Checkout on Weebly.com

Business

Ideal for Businesses + Stores
฿906.32Baht/mo
Site Features
 • Drag & Drop Builder
 • Unlimited Pages
 • No Weebly Ads
 • Site Search
 • Password Protection
 • Video Backgrounds
 • HD Video & Audio
 • Up to 100 Members
 • Membership Registration
eCommerce Features
 • 0% Weebly Transaction Fees
 • Unlimited Products
 • Checkout on Weebly.com
 • Inventory Management
 • Coupons
 • Tax Calculator

Frequently Asked Questions

Can I create a blog?

Yes the website builder allows you to include blog functionality.


Will my site be mobile friendly?

Yes all websites created with the Weebly site builder are optimised for mobile.


Can I add photos to my website?

Yes, you can add photos to your site, but HD Video and Audio are only available on Pro & Business plans.

Can I sell products through my site?

Yes eCommerce functionality is included with all plans but the number of products you can offer varies.


Can I add forms to my site?

Yes the Weebly site builder makes it easy to create contact forms, RSVP lists, surveys and more.


How do I get my site into search engines?

All Weebly powered websites include powerful SEO tools to help maximise your search engine ranking.

Are there multiple styles to choose from?

Yes there are multiple pre-made templates for you to choose from.


Can I upgrade?

Yes you can upgrade at any time. Simply login to your account and choose the upgrade option.


Trusted by over 40,000,000 people worldwide