โดเมนเนม Validated SSL

เว็บไซต์ของท่านปลอดภัยใน 1 นาที!

อะไรคือ Standard DV SSL?Domain Validation certificates คือทางเลือกที่ประหยัด และรวดเร็วในการใช้ SSL สำหรับเว็บไซต์ Domain Validated certificates แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดเมนเนม แต่ไม่แสดงในระดับการจัดการ

Domain Validated certificates เหมาะสำหรับ websites, blogs and social media หรือ ทุกเว็บไซต์ที่ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลที่เป็นความลับ . Domain Validated certificate จะเปิดใช้งานระบบป้องกัน browser และเพิ่มการใช้ https เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์เกิดความมั่นใจมากขึ้น


Recommended Use Cases

Blogs

Informational
Pages

Server-to-server
Communications

Certificate Pricing


RapidSSL

  • Minutes
  • Personal Websites
  • USD $10,000
  • 99.9%
  • ฿900.00Baht

GeoTrust QuickSSL Premium

  • Minutes
  • Small Business
  • USD $500,000
  • 99.9%
  • ฿2569.94Baht

Delivered in Minutes for Instant Protection

The fastest and most affordable way to activate SSL protection for your website, issuance is quick and often fully automated.

Trust Site Seal

Our SSL Certificates come with a trust seal that has been proven to increase visitor confidence and customer conversions.

Boost your Google Ranking

Google uses SSL/HTTPS as a factor in determining search engine ranking. Add SSL today to help boost your Google ranking!

Certificate Features

Encrypt sensitive data

Secure online transactions

Prove legitimacy

Strongest & Fastest SSL

99.9% Browser Compatibility

Increase SEO rank

Instant Issuance

Free Reissues

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.