ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า รหัสส่วนลดสำหรับจดโดเมนเน .com  .net .org .info .biz  ได้หมดอายุลงแล้ว ท่านไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้อีก หลังปีใหม่ แต่เราได้ปรับปรุงราคาในการจดโดเมนเนม .com  .net .org .info .biz  ใหม่ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้า ในปี 2562 นี้ หวังว่าลูกค้าทุกท่านคงพอใจในราคาพิเศษนี้ 

ใส่ชื่อโดเมนเนมที่ช่อง:


Wednesday, January 2, 2019

« กลับ