สำหรับเว็บขนาดใหญ่ รองรับการทำงาน bandwidth สูง

 • Free Domain Name
 • Data Space 10 GB
 • Bandwidth 30 GB
 • email 10 account
 • MySQL Data base Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • FTP account Unlimited
 • SPAM Filters
 • Webmail Squirrelmail
 • Webmail Roundcube
 • Site Redirection
 • Domain Pointers
 • Apache 2.4.23
 • DirectAdmin 1.51.4
 • Exim 4.80.1
 • MySQL 5.6.12
 • Named 9.8.4
 • sshd
 • dovecot 2.2.32 
 • pure-ftpd 1.0.43
 • Php 5.6.26

จองวันนี้รับพื้นที่เพิ่มอีก 5 GB จองเลย Monday, July 9, 2018

« กลับ